Fremskrivning af affaldsmængder til energiudnyttelse i 2030

Nyhed

I tæt samarbejde med DTU har Brancheforeningen Cirkulær undersøgt udviklingen af affaldsmængderne til energiudnyttelse frem mod 2030. Resultaterne præsenteres i en sammenfattende analyse samt i en uddybende rapport.

Fjernvarme Fyn - Affaldsenergi5

Det er historisk endnu ikke lykkedes af knække ”affaldskurven”. I takt med befolkningstilvækst og økonomisk vækst producerer borgere og virksomheder også mere affald - også til energiudnyttelse. Foto: Brancheforeningen Cirkulær.

Det er historisk endnu ikke lykkedes af knække ”affaldskurven”. I takt med befolkningstilvækst og økonomisk vækst producerer borgere og virksomheder også mere affald.

At knække ”kurven” og samtidig sigte mod yderligere initiativer til genbrug og genanvendelse er vigtige tiltag, der er nødvendige for, at affaldssektoren både kan levere på mål om mere cirkulære økonomi og en klimaneutral affaldssektor.

Dette er desuden vigtigt ift. at gøre det muligt at reducere kapaciteten i affaldsenergisektoren med 30% i 2030, som blev besluttet med ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, der sigtede mod udfasning af import til energiudnyttelse.

Analyse

Brancheforeningen Cirkulær har i tæt samarbejde med DTU udarbejdet nogle fremskrivninger af affaldsmængderne til energiudnyttelse i 2030. I 2030 skal kapacitetstilpasningen såvel som klimalovens mål om 70% CO2-reduktion være realiseret.

Hovedresultaterne af arbejdet er skrevet ind i en sammenfattende analyse.

Baggrundsrapport

Affaldsmængder er notorisk vanskelige at forudsige, da de afhænger af, hvordan samfundet som helhed producerer og forbruger varer. Der er derfor mange forskellige former for usikkerheder forbundet med alle fremskrivninger.

I selve baggrundsrapporten “Fremskrivning af affaldsmængder til energiudnyttelse i 2030” er der opstillet seks forskellige virkemidler med øget sortering til genanvendelse. Det fører til mindre affald til energiudnyttelse.

Der er også lavet en såkaldt basis-fremskrivning, hvori der ikke indgår nogle virkemidler. Basisfremskrivningen foretages for at kunne vurdere de enkelte virkemidler og er primært relevant ift. vise de samlede affaldsmængder før sortering mv. Endelig er der i rapporten også set på forskellige markedsudviklinger, som kan medføre øgede mængder til energiudnyttelse.

Se nærmere beskrivelse af de enkelte virkemidler og scenarier i selve rapporten.